Hosting SSD cao cấp

Đăng ký ngay hôm nay để được giảm giá ngay 20%

SSD Hosting Student


 
35,000 VND
Hàng tháng

400MB Dung lượng lưu trữ

5GB Băng thông/ Tháng

1 FTP Account

1 MySQL

1 Domains

3 Subdomain

3 Alias/Park Domain

3 Email POP3/webmail

SSD Hosting Start


 
60,000 VND
Hàng tháng

600MB Dung lượng lưu trữ

20GB Băng thông/ Tháng

Unlimited FTP Account

1 MySQL

1 Domains

Unlimited Subdomain

Unlimited Alias/Park Domain

5 Email POP3/webmail

SSD Hosting Silver


 
100,000 VND
Hàng tháng

1100MB Dung lượng lưu trữ

50GB Băng thông/ Tháng

Unlimited FTP Account

2 MySQL

1 Domains

Unlimited Subdomain

Unlimited Alias/Park Domain

Unlimite Email POP3/webmail

SSD Hosting Gold


 
150,000 VND
Hàng tháng

1500MB Dung lượng lưu trữ

70GB Băng thông/ Tháng

Unlimited FTP Account

3 MySQL

2 Domains

Unlimited Subdomain

Unlimited Alias/Park Domain

Unlimited Email POP3/webmail

SSD Hosting Gold Plus


 
190,000 VND
Hàng tháng

2000MB Dung lượng lưu trữ

Unlimited Băng thông/ Tháng

Unlimited FTP Account

4 MySQL

3 Domains

Unlimited Subdomain

Unlimited Alias/Park Domain

Unlimited Email POP3/webmail

SSD Hosting Pro


 
250,000 VND
Hàng tháng

3000MB Dung lượng lưu trữ

Unlimited Băng thông/ Tháng

Unlimited FTP Account

5 MySQL

3 Domains

Unlimited Subdomain

Unlimited Alias/Park Domain

Unlimited Email POP3/webmail

SSD Hosting Pro Plus


 
450,000 VND
Hàng tháng

5000MB Dung lượng lưu trữ

Unlimited Băng thông/ Tháng

Unlimited FTP Account

8 MySQL

5 Domains

Unlimited Subdomain

Unlimited Alias/Park Domain

Unlimited Email POP3/webmail

SSD Hosting Platinum


 
850,000 VND
Hàng tháng

9000MB Dung lượng lưu trữ

Unlimited Băng thông/ Tháng

Unlimited FTP Account

15 MySQL

10 Domains

UnlimitedAlias/Park Subdomain

Unlimited Domain

Unlimited Email POP3/webmail

Powered by WHMCompleteSolution